Logo

WWW.DAYTONA.CZ

renovace, restaurování a opravy historických vozidel

Aktuality:

Účast na výstavě MOTOSALON 2011

Spuštění webové prezentace

Plánované akce:

Účast na burze MOTORTECHNA 2011

 

Používáme metodu omílání, jedná se o mechanický způsob leštění používaný v československých závodech na výrobu motocyklů, který se zde používal na nové odlitky. Tuto technologii úspěšně aplikujeme po vyčištění zašlého povrchu i na starší renovované díly.

Leštěný díl je vložen do proudu tělísek (kuličky odtud pojem kuličkování) které se relativně malou rychlostí pohybují po povrchu leštěného dílu. Jedná se tedy o způsob leštění za absence chemických rozpouštědel a tudíž nedochází k naleptání povrchu jako v případě " chemického leštění".

Tato technika vyleští díl rovnoměrně po celém svém povrchu i ve velice špatně dostupných místech (nepř. žebrování hlav). Největší výhodou této metody je šetrnost k detailům jako jsou nápisy, ostré hrany narozdíl od mechanického leštění kotoučem, kde může dojít k lokálním změnám tvaru materiálu a tím nenávratnému poškození dílů. Díky zmíněným vlastnostem lze také jednoduše a bezpečně ochránit části, které se nemají leštit.

 

Ukázka postupu leštění hlavy ČZ 477
1. povrch se vyčistí a sjednotí velice jemným otryskáním (levá část v původním stavu)
leštění krok 1
2. opraví se hrubší nerovnosti (vrypy, škrábance) a poškození (např. prasklé žebro)
3. zaslepí se a zaizolují místa, která nemají být leštěna
4. leštěný díl se ponoří do proudu omílacích tělísek (kuliček)
leštění krok2
výsledkem je vyleštěný díl (levá polovina hlavy v původním stavu)

 

Chemicky ne

Chemické leštění se neukázalo jako vhodné na renovaci automobilových a motocyklových dílů. Tato metoda, která spočívá v odleptání starých zoxidovaných povrchových vrstev materiálu je k dílům značně nešetrná. Chemický roztok vniká hluboko do mikropórů materiálu zvláště u odlitků ze slitin hliníku, z kterých se již těžko zpětně uvolňuje a zanechává zbytky po chemikáliích, které v budoucnu po kontaktu se vzdušnou vlhkostí mohou následně reagovat s materiálem i povlakem. Tuto levnou a relativně dostupnou technologii nelze doporučit i vzhledem k odleptání detailů a hran.

Způsoby založené na mechanickém způsobu leštění používané i v československých závodech na výrobu motocyklů lze používat na nové odlitky, a lze je úspěšně aplikovat po vyčištění zašlého povrchu i na starší renovované díly. Výhodou je rovnoměrné vyleštění celého povrchu součásti narozdíl od mechanického leštění kotoučem, kde může dojít k lokálním změnám tvaru materiálu a tím nenávratnému poškození dílů.