Logo

WWW.DAYTONA.CZ

renovace, restaurování a opravy historických vozidel

Aktuality:

Účast na výstavě MOTOSALON 2011

Spuštění webové prezentace

Plánované akce:

Účast na burze MOTORTECHNA 2011

 

Čištění povrchu (odstranění laku, rzi a nečistot) je zásadní pro úspěšné renovace historických vozidel. Motocykly či automobily se skládají z nosných částí (rámy, nápravy a části povozku), krycích plechových dílů (karoserie, blatníky) a dílů motoru (blok motoru, válce, hlavy, víka). Každá z těchto skupin potřebuje individuální postup při odstranění laku a rzi tak, aby nedošlo k jejímu nevratnému poškození a zároveň aby byla zaručena úspěšná následná renovace.

Před zahájením renovace nabízíme vhodný postup úpravy v závislosti na předchozí povrchové úpravě, stavu, tvaru a materiálovém složení dílu. Nabízené postupy jsou:

tryskání

chemické čištění – lázně na anorganickém i organickém základu

 

velmi jemné tryskání před velmi jemné tryskání po
Ukázka velmi jemného tryskání - hlavy motoru Jawa 350 typ 354
jemné tryskání před jemné tryskání po
Ukázka jemného tryskání - díly sedla motocyklu BMW R75
Ukázka odstranění práškového plastu (komaxit) organickým rozpouštědlem

 

Čištění povrchů - odstranění povrchových úprav, rzi a nečistot

Odstranění starých povlaků lze provádět dle možností a s přihlédnutím k materiálu tloušťce a stavu součástky mechanickou či chemickou cestou, ručně či mechanicky.

Ruční odstranění nátěrů  

Ruční odstranění nátěrů broušením či kartáčováním je snadné, avšak výsledek práce není pro kvalitu renovace dostatečný.

Působením těchto abrazivních způsobů často dochází k nevratnému poškození tvaru renovovaného dílu (sražení hran, vybroušení rovinných ploch). Ve většině případů též nedochází k odstranění starých laků v nedostupných místech a hlavně v pórech materiálu (vzniklé strukturou materiálu či korozí). Tato místa a skrytá ložiska rzi, mohou negativně ovlivnit nový lak (podkorodováním laku). Dalším negativem je i poškrábání a nedostatečná předúprava povrchu z hlediska drsnosti pro přilnutí nového laku.

Čištění tryskáním

Při tryskání je materiál opracováván proudem částic abrazivního prostředku o vhodné zrnitosti a hmotnosti (ocelová drť, keramické materiály, sklo, plasty).

Čištění chemicky

Odstranění starých laků působením organických a anorganických látek. Způsob volby závisí na složení materiálu součástky a na chemickém složení laku. Nejběžnějším a relativně dostupným postupem je odstranění laku v alkalických lázních (louhy), které nabízí poměrně dokonalé odstranění laku, avšak za cenu některých nevýhod, jak z hlediska bezpečnosti práce (horký roztok, žíraviny, problémy s likvidací), tak z hlediska omezené aplikace (nelze na hliník) i z hlediska negativního vlivu na budoucí lak.

Vhodnější je aplikovat roztoky na organické bázi, které jsou bezpečné pro základní materiál. Problém je pouze u menší dostupnosti těchto látek a vysoké pořizovací ceně.